01

Ondersteun jonge ouders
Ann Morissens: ‘De eerste drie levensjaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling. Ouders moeten voldoende tijd kunnen doorbrengen met hun kind. We pleiten daarom voor een langere moederschapsrust en meer ouderschapsverlof, die voldoende vergoed wordt. Dat verbetert de hechting tussen ouder en kind en vermindert de stress van ouders.’

02

Preventie begint op school
Rebekka Verniest: ‘Kinderen brengen veel tijd door op school, en ze gaan er sociale contacten aan. Het is dus de ideale plek om signalen op te vangen, aandacht te hebben voor mentaal welzijn en aan preventie te doen.'

'Let op, het is niet aan leerkrachten en de scholen zelf om mentale problemen van leerlingen op te lossen. Daarvoor is ondersteuning nodig.'

'Nu gebeurt deze preventie eerder vrijblijvend en moeten scholen keuzes maken door gebrek aan middelen. Met meer middelen zouden preventie en vroegdetectie structureel georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld met een multidisciplinair team.’

03

Maak hulpverlening toegankelijker
Ann Morissens: ‘Het taboe bij jongeren om psychologische hulp te zoeken is minder groot geworden, maar het bestaat nog. Bovendien is de kostprijs voor velen een enorme drempel, psychologische hulp is duur.'

'Er is nood aan laagdrempelige hulpverlening waar jongeren gemakkelijk kunnen binnenstappen en die goedkoper is voor de patiënt, of zelfs gratis voor kwetsbare groepen.’ 

04

Vergroot het aanbod aan psychologische zorg
Rebekka Verniest: ‘Er zijn meer investeringen nodig in het aanbod en de capaciteit. Door de lange wachtlijsten haken jongeren af. Daardoor worden mentale problemen erger en hebben mensen later langere en intensievere zorg nodig. Het aanbod moet daarom groter worden, met meer personeel en op maat van kinderen en jongeren.’        

De CM-Studiedienst doet onderzoek over de sociale zekerheid, het gezondheidsbeleid en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Benieuwd naar hun bevindingen? Je leest ze in het driemaandelijkse tijdschrift Gezondheid & Samenleving

Ontdek ook