Waar komt het nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Kopenhagen rekruteerden 1 905 Denen via Facebook. De gemiddelde proefpersoon was vrouwelijk, 34 jaar, spendeerde een uur per dag op Facebook en had 350 Facebookvrienden. De ene helft van de groep keek een week lang niet naar Facebook, de andere helft deed lustig verder (controlegroep).

Bij het begin en op het einde van het onderzoek vulden de proefpersonen vragenlijsten in over hun emotionele leven en Facebookgebruik. Uiteindelijk voelde de groep die zich van Facebook onthield zich emotioneel beter. Vooral intensieve gebruikers die zelf weinig posten maar veel op de tijdlijn van vrienden kijken, hebben baat bij een pauze.  

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit goed uitgevoerd onderzoek bevestigt wat eerdere studies al suggereerden: de vele succesfoto’s op Facebook kunnen een negatieve impact hebben op gebruikers. Zeker als dergelijke plaatjes afgunst opwekken, en als je door de beelden van je Facebookvrienden scrolt zonder zelf leuke dingen te delen op Facebook.

De studie heeft wel beperkingen. Ze duurde maar een week. De deelnemers waren overwegend jonge vrouwen (86 procent), die wisten wat er onderzocht werd. Dat kan hun antwoorden beïnvloed hebben. De onderzoekers hebben niet gecontroleerd of de behandelde groep effectief een week niet op Facebook zat. Tenslotte worden emoties door veel meer dan enkel Facebook beïnvloed.

Ben je gelukkiger na een Facebookvrije week?

JA

De studie toont aan dat mensen die veel op Facebook zitten en soms afgunst voelen bij de vele succesbeelden van hun vrienden, er goed aan doen af en toe een pauze in te lassen. Een week weg van de sociaalnetwerksite verhoogt hun gevoelens van tevredenheid en vermindert negatieve emoties. 

Bron: Gezondheid en Wetenschap