Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoek bij muizen toonde aan dat voeding rijk aan verzadigde vetten en suikers een negatief effect kan hebben op het geheugen. Voor een onderzoeksgroep uit Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was dit de aanleiding om na te gaan of dezelfde effecten ook bij mensen optreden.

Fastfood heeft al na een week een ongunstig effect op het geheugen

110 jonge, gezonde volwassenen namen deel aan de interventiestudie. De onderzoekers selecteerden hen omdat ze gezonder aten dan gemiddeld. Dat leidden ze af uit een vragenlijst over hun voedingsgewoonten die de deelnemers zelf invulden. De ene helft van de deelnemers moest gedurende een week overschakelen op fastfood of een westers dieet rijk aan verzadigde vetten en suikers. De andere helft kon blijven eten zoals ze dat gewoon waren.

Voor de start van de interventiefase voerden de onderzoekers allerlei testen uit, waaronder geheugentesten. Deze herhaalden ze direct na de studie (op dag acht) en na drie weken. Zo wilden ze de effecten op korte termijn en op iets langere termijn nagaan.

Toen de onderzoekers beide groepen met elkaar vergeleken, stelden ze vast dat fastfood al na een week een ongunstig effect heeft op het geheugen. Maar na drie weken was dat effect niet meer waarneembaar.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De opzet van deze interventiestudie is goed, maar de uitvoering ervan kon beter. Tijdens de interventiefase moest de fastfoodgroep vet- en suikerrijk eten. Ze aten wel meer (verzadigd) vet en suiker dan de controlegroep, maar hun voeding was zeker niet zo ongezond.

Andere negatieve gevolgen van fastfood zijn duidelijk

Volgens het eetdagboekje bedroeg de vetinname 23,3% van de totale energie-inname (of gemiddeld 62 gram) tijdens de fastfoodweek. Dat is opvallend minder dan het aanbevolen maximum van 35%. Ook hun inname van verzadigde vetten en suiker was niet extreem hoog. Er was dus geen sprake van een ongezond vet- en suikerrijk dieet. Dat maakt het onmogelijk om uitspraken te doen over het effect van fastfood of een vet- en suikerrijke voeding op het geheugen.

Bovendien waren de gemeten verschillen in de geheugentest zeer klein en zeer waarschijnlijk niet echt relevant, ook al waren ze volgens de onderzoekers statistisch significant. De kans dat deze verschillen te wijten zouden zijn aan de voeding is quasi onbestaande.

Tast fastfood je hersenen aan?

NEE

Experimenten bij muizen hebben in het verleden een negatief effect aangetoond van ongezond vet- en suikerrijk voedsel op het geheugen. Onderzoekers hebben dit nu bij mensen getest, maar deze studie vindt geen duidelijk antwoord op de vraag of fastfood een ongunstig effect heeft op het geheugen. Andere negatieve gevolgen van niet gevarieerd (of onevenwichtig) eten met veel fastfood zijn wel duidelijk: je krijgt te weinig vitaminen en mineralen binnen, en creëert een ongezonde gewoonte die niet past binnen een gezonde levensstijl.

Bron: Gezondheid en Wetenschap

Ontdek ook