Waar komt dit nieuws vandaan?

Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. Een kleine minderheid van de personen met deze aandoening ondervindt hiervan geen hinder. Twee op de drie mensen ervaren wel episodes of aanvallen van hartkloppingen en een onregelmatige pols. Soms gaat dit gepaard met vermoeidheid, duizeligheid of kortademigheid. Voorkamerfibrillatie komt steeds vaker voor en vervijfvoudigt bovendien het risico op een beroerte.

 

Voorkamerfibrillatie vervijfvoudigt het risico op een beroerte

Australische onderzoekers verdeelden 120 deelnemers met voorkamerfibrillatie in twee groepen. De ene groep kreeg de gebruikelijke zorg, terwijl de andere groep deelnam aan een oefenprogramma van zes maanden. Na de studie bleek dat het aantal VKF-episodes duidelijk lager lag in de groep die het oefenprogramma volgde, in vergelijking met de controlegroep.

 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek toont aan dat beweging meer doet dan alleen het risico op voorkamerfibrillatie verminderen. Het helpt ook om het aantal episodes terug te dringen. Het effect is het grootst wanneer je ongeveer 2,5 uur per week beweegt aan een matige intensiteit. Dat kan een combinatie zijn van wandelen, zwemmen, fietsen of joggen.

 

Kun je hartritmestoornissen verminderen met sport?

JA

Naast medicatie of een hartoperatie (ablatie), kun je het aantal episodes van voorkamerfibrillatie verminderen door regelmatig te bewegen. Het effect is het grootst wanneer je ongeveer 2,5 uur per week sport aan een matige intensiteit.

Bron: Gezondheid en wetenschap