We voelen het allemaal. Dit is geen dag zoals alle andere. Net zoals het morgen uitzonderlijk zal zijn en we ook de komende dagen en weken voor enorme uitdagingen staan. We beleven buitengewone tijden.

In een periode van crisis komt het beste in mensen naar boven
Luc Van Gorp

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een nooit geziene impact op onze samenleving. We willen jullie alvast veel sterkte toewensen en creativiteit bij de puzzel die jullie de volgende weken allemaal moeten leggen. 

Maar we zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat we als samenleving de uitdagingen aan kunnen. In een periode van crisis komt het beste in mensen naar boven.

Het is hartverwarmend om te zien hoe zoveel mensen voor elkaar in de bres springen: boodschappen doen voor de buren, op elkaars kinderen passen, skypen met de grootouders in het woonzorgcentrum, maaltijden aan huis bestellen om het restaurant om de hoek te steunen, een online jeugdbeweging op Facebook, een nationaal briefschrijfmoment … De solidariteit neemt ongelofelijke proporties aan. 

Jullie kunnen ook de komende periode op de dienstverlening van CM rekenen
Luc Van Gorp

Geweldige zorgverleners

Wanneer we deze gezondheidscrisis te boven komen, dan zullen we dat ook te danken hebben aan de geweldige inspanningen van het zorgpersoneel. Onze zorgverstrekkers werken zich vandaag uit de naad om zieke mensen bij te staan. Zij staan de komende weken voor een titanenwerk waar wij alleen het diepste respect voor kunnen tonen.

Ook hen willen we veel goede moed toewensen. Onze gezondheidszorg behoort bij de beste ter wereld. Daarom geloven wij rotsvast dat we deze crisis de baas kunnen. 

Als gezondheidsfonds wil ook CM er zijn voor haar leden. De coronacrisis verplicht ons om onze dienstverlening aan te passen, maar wij willen wel maximaal bereikbaar blijven. Jullie kunnen ook de komende periode op ons rekenen. Op deze pagina kan je alles lezen over onze aangepaste dienstverlening

Alles valt stil

Als samenleving zit er niets anders op dan even collectief op de pauzeknop te duwen. Hoe akelig dat ook klinkt en zonder afbreuk te willen doen aan de zware economische gevolgen, dit weekend valt meteen ook op dat dit niet per se negatief hoeft te zijn.

Heb aandacht voor zij die extra kwetsbaar zijn
Luc Van Gorp

Voor een keer moeten we niet elke dag van hot naar her springen. Van de winkel naar de zwemles, naar de theatervoorstelling, naar de jeugdbeweging, naar het schoolfeest, op café, op daguitstap, op vakantie … Het valt allemaal even stil.

En hoe ingewikkeld ook de puzzel voor ouders met kinderen de komende weken zal te leggen zijn, vreemd genoeg ervaren we tegelijkertijd een vorm van rust.

Eindelijk hebben we eens tijd voor zaken waar we anders nooit aan toe komen: gezelschapsspelletjes spelen, een wandeling in het park, telefoontjes met zij die ons dierbaar zijn, in de tuin werken … 

Uiteraard zullen we opgetogen zijn wanneer het normale leven hervat, maar deze coronacrisis zal onze samenleving niet klein krijgen.

Koester vrienden en familieleden, heb aandacht voor zij die extra kwetsbaar zijn, vraag je buren of je iets voor hen kunt betekenen, volg alsjeblieft de voorzorgsmaatregelen op om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en draag heel goed zorg voor elkaar. 

Alle sterkte.

Ontdek ook