Waar komt dit nieuws vandaan?

Schotse onderzoekers lieten negentien amateurvoetballers van gemiddeld 22 jaar oud twintig ballen koppen binnen de tien minuten. Onmiddellijk na de actie, en vervolgens 24 uur, 48 uur en twee weken later, werden de voetballers aan een reeks tests onderworpen.

Van schade, in de zin van hersenschudding, was geen sprake. Wel was de reactiesnelheid van hun spieren ietsje vertraagd: het been strekken op commando verliep onmiddellijk na het koppen met een vertraging van 123 milliseconden en voor het koppen met een vertraging van 117 milliseconden. Onmiddellijk na het koppen scoorden de voetballers gemiddeld ook minder goed op geheugentests en leeropdrachten. Ze maakten 67 procent meer kans op fouten. Na 24 uur waren alle verschillen verdwenen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er is een meetbaar, maar klein functioneel en voorbijgaand effect van twintig keer koppen op het brein. Van blijvende schade is hier echter geen sprake. Tekens van hersenschudding, zoals duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en braken kwamen niet voor.

De studie was anderzijds wel erg beperkt, waardoor algemene conclusies trekken niet mogelijk is.

Commentaar uit de voetbalwereld stelt dat twintig keer na elkaar koppen in werkelijkheid zelden of niet voorkomt, maar volgens de Schotse onderzoekers is het wel een courante praktijk tijdens trainingen.

Beschadigen 20 kopballen het geheugen op korte termijn?

JA

Twintig ballen koppen in tien minuten leidt tot een lichte, voorbijgaande vermindering in scores op geheugentests en spierreactiesnelheid bij een kleine groep jonge amateurvoetballers. Na 24 uur waren deze effecten opnieuw genormaliseerd. Deze studie maakt niet duidelijk wat het effect is van een lange voetbalcarrière met veel kopballen op de hersenen.

Bron: Gezondheid en Wetenschap