Moet je vaak artsen raadplegen voor behandelingen en heb je dikwijls geneesmiddelen nodig? Dan kunnen je medische kosten zwaar doorwegen. De maximumfactuur (MAF) beschermt je gezin tegen hoge gezondheidskosten.

Dankzij die MAF is het jaarlijks remgeld voor medische prestaties nooit hoger dan een bepaald plafondbedrag. Eens je uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, wordt het remgeld voor de volgende behandelingen volledig terugbetaald.

Plafondbedrag maximumfactuur

Als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, dan kom je wellicht in aanmerking voor de sociale MAF. In dit geval is een vooropgesteld plafondbedrag van toepassing.

Voor iedereen wordt ook het netto belastbaar gezinsinkomen per jaar in beschouwing genomen om het remgeldplafond te bepalen.

Op vraag van de ziekenfondsen wordt vanaf 2022 een nieuw plafondbedrag van 250 euro ingevoerd. Dat geldt voor gezinnen van wie het netto belastbaar gezinsinkomen in 2020 maximaal 11.120 euro  bedroeg, ook als zij al recht hebben op de sociale MAF. Zo zullen meer gezinnen met een zeer laag inkomen het remgeld voor medische zorg terugbetaald krijgen.

Bovendien zullen ze meer  terugbetaald krijgen. Dit voorkomt dat mensen gezondheidszorg moeten uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen.

Medische kosten

De medische kosten die de ziekteverzekering terugbetaalt, komen in aanmerking voor de MAF. Dat is het geval voor het remgeld voor behandelingen door artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en andere zorgverleners.

Ook het remgeld voor terugbetaalde geneesmiddelen en voor magistrale bereidingen telt mee. Net zoals het remgeld voor technische prestaties, zoals labo-onderzoeken en röntgenfoto’s. Bepaalde kosten bij opname in het ziekenhuis, zoals het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs, worden eveneens meegenomen in de MAF.

Automatische terugbetaling

De ziekenfondsen houden voor jou en je gezin bij hoeveel remgeld je in het jaar al betaald hebt. Eens je het plafondbedrag overschrijdt, wordt het remgeld van de volgende behandelingen automatisch terugbetaald. In de apotheek zul je dan voor geneesmiddelen geen remgeld meer moeten betalen.

Ontdek ook