Je raam geeft je een blik op de wereld. Hoe vaak kijk jij bewust naar het tafereel dat zich voor je neus afspeelt? In de rubriek ‘Turelure’ dagen we tweewekelijks mensen uit om even op adem te komen en gewoon uit hun raam te turen.